Hypnose

Behandlings-muligheder med hypnose og hypnoterapi

Behandlings-mulighederne med hypnose er mange, som hypnotisør og hypnoterapeut arbejder man med det underbevidste, terapien kan bruges til at løse mange forskellige problemer i hverdagen. Såvel fysiske som følelsesmæssige.

Hypnoterapi kan bruges til at løse mange forskellige problemer i hverdagen. Såvel fysiske som følelsesmæssige.

Børn og unge

Hypnoterapi af børn og unge er ofte utroligt effektivt, da deres underbevidsthed er meget tilgængelig og derfor modtagelig over for hypnoterapeutisk behandling. Desuden lærer de hurtigt, har en stor forestillingsevne og de har ikke et langt liv bag sig med indgroede dårlige vaner.

Hvis dit barn har problemer med mobning, mindreværd, generthed, stammen, præstationsangst, eksamensangst, neglebidning, spiseforstyrrelser, stress, uro og indlæringsvanskeligheder, så bør du overveje hypnoterapi som behandlingsmulighed. Erfaringerne er gode og børn kan modtage behandlingen, fra de er 10 år gamle.

Forud for selve behandlingen foregår en proces, hvor jeg gennem en samtale lærer barnet at kende og barnet opnår tillid til mig som én, der gerne vil hjælpe det. Herefter starter behandlingen, som varer en times tid hver gang.

Astma og allergi

Mange mennesker lider af en eller anden form for astma eller allergi og stadig flere i den vestlige verden har symptomer på det. Desværre ved vi kun lidt om hvorfor det opstår. Miljømæssige påvirkninger fra kemiske stoffer og lignende har uden tvivl sin del af skylden.

Ikke desto mindre kan psykiske faktorer også udløse astma- og allergisymptomer og i disse tilfælde kan det behandles effektivt med hypnoterapi. Der findes talrige eksempler på, at kombinationen af hypnoterapi og selvhypnose-øvelser har resulteret i mærkbare forbedringer.

Præstationsangst og eksamenskræk

Selv om du har forberedt dig godt, kan du risikere at være meget nervøs for din kommende eksamen, præsentation eller anden afgørende begivenhed i dit liv. Du frygter ganske enkelt, at du vil blokere mentalt i situationen og ikke være i stand til at præstere det nødvendige.

Hypnoterapi er en meget effektiv måde at behandle det på. Typisk er et par behandlinger nok og du lærer samtidig nogle selvhypnose-teknikker. Ud over at hjælpe dig over din præstationsangst, er de et stærkt værktøj til selvudvikling. De hjælper dig med at skabe større fokus på bestemte områder af dit liv, så du når de mål, du har sat dig for. Du lærer at træffe dine egne valg og du kan anvende selvhypnose-teknikkerne resten af livet.

Angst

Angst er en del af livets vilkår. Lige som smerte advarer dig mod fysiske skader, er følelsen af angst en vigtig beskyttelses-foranstaltning. Derfor er angst i sig selv ikke noget sygeligt, men hvis du oplever angst uden nogen direkte ydre årsag, så er der noget galt. Din angst beskytter dig da ikke længere, men bliver en livsnedbrydende lidelse, som skal behandles.

Hypnoterapi er et godt værktøj at komme videre med uden angsten. Husk på, at du ikke er født med angst - der er en årsag til, at angsten er kommet. Den årsag finder vi sammen og behandler. Forudsætningen er kun, at du ikke tager nogen form for følelsesdæmpende medicin.

Det er meget forskelligt, hvor mange behandlinger der skal til. Angst følges ofte ad med dens to fætre depression og stress og ikke to mennesker er ens. Som tommelfingerregel skal du dog kunne registrere en bedring i din sindstilstand for hver behandling.

Depression

Med en depression har livet ofte mistet enhver betydning. Oplevelser og ting, der før var positive, er nu ligegyldige. Alt er trist, og tankerne cirkulerer omkring angsten for angsten og den medfølgende søvnløshed. Hvor fører den dig hen, og hvad vil der ske med dig, hvis du flygter ind i søvnens beskyttende verden?

Når du er ramt af depression, er det på tide at skabe nogle forandringer i dit liv. Du må lade lyset fortrænge mørket i dit sind, så du kan komme videre og leve livet i bedste forstand. Hypnoterapi fungerer som en kortvarig, men meget intens behandlingsform og den kan hjælpe dig med at slippe lyset ind.

Det er meget svært at sige nøjagtigt, hvor mange behandlinger der skal til, for både mennesker og depressioner er forskellige, men igen skal du kunne mærke en forbedring i din tilstand fra gang til gang.

Fobier

Ordet fobi kommer af det græske ord fobos, der betyder angst eller skræk. Begrebet anvendes som regel for at beskrive en irrationel frygt for en situation. Altså noget som ikke udgør en reel fare, men som du ikke desto mindre er bange for, selv om du godt er klar over, at der ikke er nogen fare.

Ofte er der tale om en frygt, der kan føres tilbage til barndommen og som er meget banal. Et fiskeben i den gale hals for eksempel. Ellers er det typisk fobier over for dyr, der er tale om. Edderkoppe, fugle, bier og mange andre dyr. Eller social angst i form af skræk for åbne pladser, hospitalsskræk, tandlægeskræk, elevatorskræk og så videre. Det kan også være ting såsom nåle, du er bange for.

Uanset hvilken slags fobi, du lider af, kan den behandles med hypnoterapi. Også her gælder det, at ingen af os er født til at være bange for disse ting. De er kommet på et tidspunkt, og der er en helt specifik årsag til dem. Erfaringsmæssigt er de nemme at behandle, og bagefter vil fobien i de fleste tilfælde forsvinde.

Rygestop

En del mennesker vælger at bruge hypnoterapi som redskab til at lægge smøgerne på hylden, og det er der en grund til. Behandlingsformen er en hurtig og meget effektiv vej til rygeafvænning.

Erfaringen viser da også, at det ikke så meget er selve nikotintrangen, der er problemet ved rygeafvænning. Det er snarere stemninger som belønning, tryghed, trøst og ro, som rygerens underbevidsthed har kædet sammen med rygningen. Når du tænder cigaretten og tager det allerførste sug, føler du, at du dæmper dine følelser af uro og nervøsitet. Alene fordi du har gjort det til en vane at føle sådan.

Med hypnoterapi lærer du at forbinde de samme følelser og stemninger med andre situationer, og efter behandlingerne er du klar til droppe cigaretterne.

Du vil få udleveret en rygestop cd så du kan fortsætte behandlingen hjemme.

Smertebehandling

Kroniske smerter, spændingshovedpine og migræne. Disse og andre fysiske smerter skyldes ofte undertrykte følelser. Det er lang tids ubehag, der har sat sig i kroppen som smerter.

Ved en hypnoterapeutisk behandling vil disse underliggende årsager komme frem, og spændingerne og blokeringerne i kroppen letter med det resultat, at smerterne forsvinder.

Smertedækning hos tandlægen

Har du tandlægeskræk eller er dine tandlægebesøg forbundet med store smerter, så kan jeg tage med dig til tandlægen og lave fuld smertedækning. Behandlingen foregår sådan at vi mødes inden tandlæge besøget og træner trance tilstanden. Nogle dage efter, når du skal til tandlægen, så tager jeg med og gør tandlægebesøget til en god oplevelse uden smerter.

Stress

Nedkørt, udbrændt og stresset? Svært ved at overskue tingene, holde koncentrationen og ikke blive irritabel?

Stress kan ramme alle og er en lidelse, der kan give alvorlige skader på både krop og sind. Vi bruger betegnelsen stress for de forandringer, der sker i kroppen og hjernen, når vi bliver belastet indefra af vores følelser og tanker. Er du udsat for dem i længere tid, kan det give udslag i form af både fysisk og psykisk sygdom.

Når du er stresset, har du brug for at få harmoni i kroppen igen ved at gøre dig bevidst om, hvad det er for signaler, kroppen sender til dig. Herefter skal du sætte nye mål og forventninger til dig selv.

Ved hjælp af hypnose finder vi i fællesskab årsagerne til dit adfærdsmønster, og vi får ændret dine underbevidste tankemønstre, der forhindrer dig i at nå dine mål.

Overvægt

Du er træt af at være overvægtig, men har allerede prøvet adskillige slankekure og motionsformer uden at tabe dig mere end i en kort periode.

Ofte er det ikke selve vægten og udseendet, der er det grundlæggende problem. De er blot symptomer på en indre følelse af usikkerhed, som igen kan være relateret til manglende selvværd med helt andre bagvedliggende årsager.

Erfaringsmæssigt er det bedste middel mod overvægt at genetablere selvværdet gennem hypnoterapi og ad den vej ændre dårlige vaner til gode. De fleste overvægtige spiser meget på følelser som for eksempel trøst, dårlig samvittighed og tomhed. Men her går hypnosen ind og tager fat om årsagen til disse følelser med det resultat, at lysten til at spise forandrer sig til at være sundere.

Herefter har du mulighed for at ændre andre dårlige vaner, der fører til overvægt. Eksempelvis kan du gøre noget ved dine motionsvaner, transportvaner og kostvaner og skabe en varig forandring i dit liv.

Sportspræstationer

Er du irriteret over en eller anden blokering, som holder dig fra at komme helt til tops? Sker der noget særligt med dig, når det virkelig gælder? Hvorfor bliver du kun nummer to eller tre, og kunne du tænke dig at ændre på det?

Med hypnose kan du hjælpe dig selv til at ændre dit underbevidste tankemønster og de opfattelser, der hindrer dig i at nå dine mål. Typisk er vi ofre for gamle følelser og forestillinger om, hvordan tingene skal være.

Gennem hypnosen ændrer du dit forhold til disse konventioner og sætter dig selv fri til at opnå, hvad du vil.

Ked-af-det-hed

Er du ked af det hele, og har du kun lyst til at blive liggende under dynen om morgenen? Har du let til tårer, og har du slet ikke lyst til noget som helst?

De fleste af os kender det at have en dårlig dag, og at der ingenting skal til for at slå os omkuld. Det er helt normalt for en kort periode, men får ked-af-det-heden lov til at tage overhånd, er det tid til at reagere.

Du kan ændre på din ked-af-det-hed gennem hypnose ved at finde årsagen til, at det er blevet sådan. Den årsag finder vi sammen, hvorefter vi ændrer dit følelsesmæssige forhold til den. Konsekvensen er positive følelser at stå op til - hver dag.

Giv dig selv en oplevelse

Grundlæggende har du det godt, men du synes alligevel, at det kunne være spændende at prøve hypnose, og hvad det vil sige at være i trance.

Gennem et grundigt interview finder vi i fællesskab ud af, om der ligger nogle glemte problematikker eller følelser, som du kunne tænke dig at få vendt en omgang eller to.

Det kunne være noget, du ikke har tænkt over i lang tid. Noget du betragter som overstået, men som alligevel melder sig på banen, når du mærker efter.

Prøv en behandling i hypnoterapi, og få en bedre forståelse for, hvad det var, der skete dengang. Du vil helt sikkert føle dig behageligt afslappet og tanket op med ny energi bagefter.

Giv det til dig selv, eller én du holder af.

 
Hvad er hypnose?
Hypnose er en af verdens ældste behandlingsformer.
 
KONTAKT
E-mail: ttforandring@gmail.com
Telefon: 29 91 65 10

Skjolds vej 5
3000 Helsingør- Nordsjælland

(20 min gang fra Helsingør station)
 


Lars Lauge Borre
Hypnotisør & Hypnoterapeut
 samt Rosenterapeut.
 
Det er ikke den stærkeste art, der overlever. Heller ikke den mest intelligente. Det er den, der er mest modtagelig for forandring.
Citat: Charles Darwin

 

 

Læs artikel fra Psykologi